Steigėjai

Asociacijos steigėjai nuo Asociacijos įregistravimo juridinių asmenų registre tampa Asociacijos nariais.