Misija

Burti tinklainės ligomis sergančius žmones, jų šeimos narius, medikus ir kitus asmenis šia liga sergančiųjų sveikatos priežiūrai gerinti.

Uždaviniai

Šviesti visuomenę apie tinklainės ligas, jų priežastis, simptomus, profilaktiką bei gydymą.

Koordinuoti Asociacijos veiklą

Atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti.

Rūpintis sergančiųjų akių sveikata, mokyti juos gyventi pilnavertį gyvenimą.

Skatinti tinklainės ligų mokslo tyrimus ir jų praktinį taikymą apsirgimo profilaktikai, gydymui ir reabilitacijai.

Bendradarbiauti su įmonėmis, įstaigomis, asociacijomis ir kitais juridiniais asmenimis, vykdančiais sergančiųjų tinklainės ligomis tyrimus, vienijančiais šia liga sergančius ir (ar) jų interesus atstovaujančius asmenis.

Tenkinti kitus viešuosius interesus, susijusius su minėtų Asociacijos tikslų įgyvendinimu.