Asociacijos pristatymas

Sergančiųjų tinklainės ligomis asociacija (toliau – STLA) įkurta dar 2009 m, liepos mėn. 20 d. pavadinimu – Amžinės geltonosios degeneracijos pacientų draugija. Tai buvo, ir vis dar išlieka, vienintelė asociacija atstovaujanti sergančiuosius amžinės geltonosios dėmės degeneracija, siekianti gerinti gydymosi galimybes Lietuvoje. Kelių metų laikotarpyje, atsižvelgus į visą situaciją Lietuvoje, buvo nuspręsta praplėsti asociacijos atstovaujamų sergančiųjų ratą apimant ir kitas tinklainės ligas. Sprendimas priimtas visuotiniame draugijos narių susirinkime, vykusiame 2013 m. vasario 18 d. Draugijai pakeitus pavadinimą, išsaugoti ankstesni nuostatai, įsipareigojimai, tačiau prasiplėtė veiklos pobūdis ir strategija.

Veikla

Asociacija veiklą vykdo visuomeniniais pagrindais, jai suteiktas paramos gavėjo statusas. Asociacija įregistruota juridinių asmenų registre, užsiima švietėjiška veikla: informuoja visuomenę apie akių tinklainės ligas, jų priežastis, simptomus, ankstyvą diagnostiką, gydymą, profilaktiką bei rūpinasi sergančiųjų akių sveikata, moko juos gyventi pilnavertį gyvenimą. Taip pat, bendradarbiauja su įvairiomis įmonėmis, įstaigomis, asociacijomis ir kitais juridiniais asmenimis

STLA, gydytojų oftalmologų ir kitų specialistų, ilgų derybų su LR sveikatos apsaugos ministerija dėka,  Lietuvoje buvo pradėta kompensuoti vaistus (injekcijas) geltonosios dėmės degeneracijos gydymui. Nors kompensavimas trunka dvejus metus, STLA ir toliau siekia, kad šių vaistų kompensavimas būtų neribotas.